Jurjevanje v Beli krajini 2024, 19.-23. junij 2024

Najstarejši folklorni festival v Sloveniji

Festival Jurjevanje v Beli krajini bo »prireditev brez plastike za enkratno uporabo«

Letošnji 60. folklorni festival Jurjevanje v Beli krajini, ki bo potekal od 19. do 23. junija 2024 v Črnomlju, bo »prireditev brez plastike za enkratno uporabo«.

Ukrepi, ki jih bomo izvajali:

  • spodbujali bomo nakup in uporabo steklenih kozarcev,
  • namestili bomo pitnike in pipe, kjer si boste lahko natočili vodo ali pa samo poplaknili kozarec,
  • gostinci vam bodo postregli hrano in pijačo v biorazgradljivi embalaži, ki jo boste lahko odložili v smetnjak z bioodpadki,
  • po prireditvenem prostoru bomo poskrbeli za več ekoloških otokov za ločevanje odpadkov.

Jurjevanje je vsako leto stremelo k temu, da bi bila prireditev z manj odpadki po smernicah Zero Waste Slovenije, katere nacionalna organizacija je društvo Ekologi brez meja. Organizator je v preteklih letih uvedel organizirane javne prevoze, električna vozila za organizatorje, obveščal javnost o ukrepih in spodbujal k sodelovanju ter k uporabi mobilnih naprav za informiranje o prireditvi, zmanjšal količino tiskovin, plastificiral tiskovine za večkratno uporabo, uporabil princip ponovne uporabe pri ustvarjalnih delavnicah, uvedel prodajo večnamenskih vrečk in bidonov, uporabo pribora, kozarcev za večkratno uporabo in ponudbo hrane lokalnega izvora.