Jurjevanje v Beli krajini 2024, 19.-23. junij 2024

Najstarejši folklorni festival v Sloveniji

Jurjevanje v Beli krajini je najstarejši folklorni festival v Sloveniji ter član svetovne zveze folklornih festivalov CIOFF.

Festival slavi raznolikost kultur in pri tem stremi k prepletu tradicionalnega z modernim, lokalnega z globalnim. Je orodje za uresničevanje principov trajnostnega in celostnega razvoja Bele krajine, prejemnice naslova Evropske destinacije odličnosti 2010 in Zelene destinacije Slovenije.


60. Jurjevanje v Beli krajini
19.-23. junij 2024


Jurjevanje skozi celotno zgodovino ohranja belokranjsko plesno, pesemsko in glasbeno dediščino, hkrati pa k predstavitvi lastne dediščine vabi mednarodno uveljavljene folklorne skupine in druge kulturne ustvarjalce iz vseh kontinentov sveta. Na takšen način ustvarjamo medkulturni prostor, ki naj služi sožitju in spoštovanju med narodi in kulturami.

Tamburaši in godbe

Srečanje otroških folklornih skupin Pastirče mlado

Glasbeni in pevski nastopi

Umetniške razstave in rokodelski sejem

Družinski kolesarski izlet Goni kolo

Gastronomska ponudba