RIC BK

Organizator najstarejšega folklornega festivala v Sloveniji, Jurjevanja v Beli krajini, je javni zavod Razvojno informacijski center Bela krajina, skrajšano RIC Bela krajina. V svoji osnovni domeni je RIC Bela krajina zadolžen za razvoj, pospeševanje in celostno promocijo turizma in podjetništva v Beli krajini.

Razvojno informacijski center Bela krajina je javni zavod, ki skrbi za promocijo in pospeševanje turizma in podjetništva v Beli krajini. Na področju podjetništva skrbimo za obveščenost podjetnikov o aktualnih projektih in razpisih, prav tako pa nudimo pomoč pri razpisni dokumentaciji. Uspešni smo pri prijavah na različne evropske razpise, s katerimi izboljšujemo kvaliteto življenja na podeželju in na gospodarskem področju. V sklopu turizma skrbimo za pospeševanje razvoja in promocijo Bele krajine v Sloveniji in tujini ter organiziramo izlete po Beli krajini. Zavod je organizator najstarejšega folklornega festivala v Sloveniji – Jurjevanja v Beli krajini in upravljalec Krajinskega parka Lahinja ter Maleričeve hiše - hiše belokranjskih rokodelcev.

RIC Bela krajina deluje na področju spodbujanja dodatnih razvojnih nalog v razvojni regiji JV Slovenija - Bela krajina, spodbujanja razvoja gospodarstva, promocije, informiranja in svetovanja na področju podjetništva ter Programu spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016.

V letu 2011 se mu je pri organizacijskih zadevah pridružila tudi območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Črnomelj, ki že vrsto let skrbi za ljubiteljsko kulturno dejavnost v občinah Črnomelj in Semič.

Organizator EtnoFolka je Klub belokranjskih šudentov.

Kontaktni naslov in kontaktna oseba:

RIC Bela krajina
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
ga. Lidija Ivanšek

tel.: +386 7 30 56 530, fax: +386 7 30 56 531
e-mail: info@jurjevanje.si