55. Jurjevanje in Bela krajina ⏐ 20. – 24. June 2018

The Oldest Folklore Festival in Slovenia

Festival Jurjevanje v Beli krajini zmanjšal količino odpadkov za 35%!

Letošnji 54. folklorni festival Jurjevanje v Beli krajini, ki je potekal od 21. do 25. junija v Črnomlju, je prva slovenska prireditev z manj odpadki po smernicah Zero Waste Slovenije, katere nacionalna organizacija je društvo Ekologi brez meja, s katero je organizator prireditve RIC Bela krajina tudi sodeloval. Zdaj je že znano, ali je festival Jurjevanje v Beli krajini postal tudi prva slovenska prireditev brez odpadkov.

Da je Jurjevanje sploh postalo prireditev z manj odpadki, je organizator RIC Bela krajina uvedel organizirane javne prevoze, električna vozila za organizatorje, obveščal javnost o ukrepih in spodbujal k sodelovanju ter k uporabi mobilnih naprav za informiranje o prireditvi, zmanjšal količino tiskovin, plastificiral tiskovine za večkratno uporabo, uporabil princip ponovne uporabe pri ustvarjalnih delavnicah, uvedel prodajo večnamenskih vrečk in bidonov, uporabo pribora, kozarcev za večkratno uporabo in ponudbo hrane lokalnega izvora.

RIC Bela krajina je namero o kandidaturi za naziv prva prireditev brez odpadkov v sredini aprila sporočil tudi JP Komunala Črnomelj, ki je idejo o projektu sprejela in podprla. Sledili so delovni sestanki, izobraževanje o Zero Waste prireditvah, usklajevalni sestanki in izobraževanje prostovoljcev in članov ekipe na terenu ter podpis Zero Waste zaveze skupaj z Občino Črnomelj in Komunalo Črnomelj.

Osnovni, a poglaviten cilj je bil znižati skupno količino odpadkov za 30% glede na prejšnje leto in 90% skupne količine zbranih odpadkov ločiti po frakcijah. Za dosego teh ciljev so bili postavljeni pitniki vode na prizorišču festivala in namestitev ekoloških otokov ter dogovorjen način praznjenja le teh.

Nameščeni so bili 4 pitniki in 1 razvodna baterija s pipami in koritom v zaodrju za nastopajoče. Po končani prireditvi 2 pitnika ostajata v starem mestnem jedru Črnomlja za potrebe občanov. Količina plastenk je bila zanemarljivo majhna, kar je rezultat pitnikov in bidonov. »Proti pričakovanju so bili pitniki po končani prireditvi nepoškodovani, odzivi obiskovalcev pa pozitivni,« je zadovoljno izpostavil direktor javnega podjetja Komunala Črnomelj, g. Samo Kavčič.

Na prizorišču festivala je bilo nameščenih 7 »mini eko otokov« s po štirimi 120 l posodami. Ločeno se je zbiralo preostanek komunalnih odpadkov, odpadno embalažo, papir in steklo. Ponudnikom gostinskih storitev so bile razdeljene vreče za biološke odpadke. Nameščeni so bili tudi 3 eko otoki s 1100 l kontejnerji, v katere so med festivalom prostovoljci ter ponudniki gostinskih storitev praznili vsebino iz 120 l posod. Te kontejnerje so delavci komunale vsako jutro izpraznili ter počistili njihovo okolico. Odpadki so se na PCRO Vranoviči tehtali ter začasno deponirali na posebnem mestu.

Skupna masa vseh zbranih odpadkov je bila 720 kg. Ocenjena teža odpadkov v minulem letu je bila okrog 1100 kg. Organizatorju RIC Bela krajina je torej uspelo skupno količino odpadkov zmanjšali za 35% in doseči del cilja. Drugi del cilja, ki narekuje, da mora biti preostanka odpadkov le 10% oz. da je vsaj 90% odpadkov ločenih po frakcijah, pa žal ni bil dosežen. Ločeno je bilo zbranih namreč le 65%, kar pa je glede na predhodna leta odličen rezultat.

Skupna količina odpadov je bila največja v nedeljo (predvsem preostanka odpadkov), v to količino so všteti tudi odpadki generalnega čiščenja po končani prireditvi, med katerimi so tudi takšni, ki niso nastali zaradi same prireditve in ki kvarijo rezultat.

Organizator se zaveda, da ostaja prostor za izboljšave. »Kljub vsej podpori, pripomočkom in usposabljanju prostovoljcev in infrastrukturi, je bilo v uporabi še vedno precej plastičnih kozarcev za enkratno uporabo, tako med preostankom odpadkov kot v odpadni embalaži, kar je posledica slabše pozornosti pri ločevanju oz. nesledenja dogovoru s strani določenih gostinskih ponudnikov,« je opozoril koordinator projekta Zero Waste prireditve, g. Kristian Asani, in doda: »Na tem področju imamo možnost zmanjšati skupno količino odpadkov in povečati delež ločeno zbranih«.

Najslabše ločeni so bili biološki odpadki. V uporabi so sicer bili tudi bio razgradljivi krožniki in pribor, a je vseeno bilo med biološkimi odpadki veliko odpadne plastične embalaže in papirja, kar ponovno kaže na nedoslednost nekaterih ponudnikov gostinskih storitev.

Direktor RIC Bela krajina g. Peter Črnič povzema rezultate projekta: »Kljub temu, da del cilja zaveze Zero Waste nismo dosegli, smo vseeno z doseženim zadovoljni, saj je napredek glede na predhodna leta ogromen. Ker imamo priložnost za izboljšave, ki so realno dosegljive, bomo prihodnje leto s projektom nadaljevali.«

»Želeli bi se zahvaliti vsem obiskovalcem 54. festivala Jurjevanje v Beli krajini ter gostinskim ponudnikom hrane in pijače, ki so izvrstno sledili pravilnemu ločevanju odpadkov. Po zaključku festivala na prizorišču praktično ni bilo smeti. Takšno doslednost bi si želeli tudi od nekaj gostinskih ponudnikov, ki pa žal niso upoštevali dorečenih smernic in ukrepov, saj bi le na tak način dosegli 90% pravilno ločenih odpadkov in tako postali prva slovenska prireditev brez odpadkov,« zaključuje misli direktor RIC Bela krajina.

Will the 54th Jurjevanje in Bela krajina be the first Slovenian »Zero Waste« event?

Tourism is the fourth largest global industry and it keeps expanding regardless of sporadic disturbances. It manifests as a successful and growing sector of the economy in Slovenia as well. The existing trends are moving towards sustainable tourism, especially in connection with pristine and preserved nature, and rich cultural heritage that makes Slovenia recognizable throughout Europe and beyond. As the holder of the European Destination of Excellence 2010 title and the recipient of the Slovenia Green Destination certificate Bela krajina – as the only such region in Slovenia – plays a part in this recognisability. Regardless of the accolades already awarded, the Development and Information Center Bela krajina, as the development-oriented institution tasked with the promotion and stimulation of tourism and entrepreneurship, strives to push the limits further, which is why we want to gain the title “Zero Waste” Event. Should this aim be reached, the 54th Jurjevanje in Bela krajina will become the first such title holder in Slovenia!

The visionary aim of “Zero Waste” makes us consider producing less refuse and reducing the toxicity of waste. It goes beyond separate collection and recycling of waste materials and focuses on finding ever new ways to reuse waste efficiently. Crucial measures include prevention, which lowers the amount and the content of dangerous substances in waste. This is followed by finding ways to reuse waste and finally by separate collection, recycling and composting. Thus the amount of mixed waste should gradually reduce to nothing.

Jurjevanje festival, we, at the Development and Information Center Bela krajina, have already begun to collaborate with the Ecologists Without Borders association, a national »Zero Waste« organization for Slovenia, which provides festival organizers with practical measures to reduce the amount of waste produced at such events. The first step was the signing of a pledge in which we, as the organiser, pledge to adhere to the »Zero Waste« principles and goals, and which outlines planned measures. Some of the more important measures are informing the public about the »Zero Waste« concept, and including all the individuals involved in organizing the festival in any way. At this point we should point out and give commendation to the Črnomelj Department of Sanitation that welcomed our decision with enthusiasm and began to actively participate in the organization of the initiative. Pre-planned measures can ensure up to 90 % of recycling and reuse, and help us fulfil the conditions for the »Zero Waste« Event title.

This year’s 54th festival Jurjevanje in Bela krajina is shaping up to be a pilot project of the »Zero Waste« philosophy. In future we wish to share the knowledge and experience gained with other organizers of events in Bela krajina and Slovenia and thus raise awareness about the importance of green tourism!